* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.  اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی توسط بهترین وکیل ملکی در تهران | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

 اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی توسط بهترین وکیل ملکی در تهران

الزام به تنظیم سند اجاره
الزام به تنظیم سند اجاره
آبان ۲۲, ۱۳۹۸
خدمات وکیل ایرانی در ترکیه
آذر ۴, ۱۳۹۸
نمایش همه

 اهمیت الزام به تنظیم سند رسمی توسط بهترین وکیل ملکی در تهران

 الزام به تنظیم سند رسمی چرا اهمیت دارد

بهترین وکیل ملکی در تهران : الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده ۲۲-۴۷ و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

همچنین ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

چرا برای اجاره الزام به تنظیم سند رسمی است

بهترین وکیل ملکی در تهران : مواردی وجود دارد که گاها بین موجر و مستاجر که ملک را در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و یا اگر تنظیم گردیده، مدت ان منقضی شده است، یا انکه ضمن اجاره نامه ی عادی، توافق بر تنظیم اجاره نامه رسمی در موعد معین شده است و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط ان اختلاف دارند یا هر یک از طرفین با طرف دیگر در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، در این صورت هر یک از موجر یا مستاجر می‌توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه تنظیم نشده است) و یا تنظیم اجاره نامه رسمی، به دادگاه صالح مراجعه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح نمایند.جهت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ابتدا می‌بایست خواهان، دادخواستی به خواسته صدور حكم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره ‌نامه رسمی با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه نماید. خواهان باید ضمن توضیح در خصوص امتناع طرف مقابل از تنظیم سند رسمی اجاره و ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اثبات این امر، از دادگاه طی این دادخواست صدور حكم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره ‌نامه رسمی به نام خواهان را استدعا نماید.

دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره، صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره است. نکته مهمی که باید به ان توجه کنید این مطلب است که شورای حل اختلاف محل وقوع ملک جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و رسیدگی به ان صالح نمی‌باشد.پس از ارائه ی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه محترم، دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و پس از صدور دستور دادگاه، وقت جلسه رسیدگی تعیین خواهد شد و نسخه دوم همراه با ضمائم دادخواست و وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل می‌آید.