* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. بهترین وکیل داوری و معنای داور مرضی الطرفین | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

بهترین وکیل داوری و معنای داور مرضی الطرفین

وکیل ایرانی در ترکیه
سرمایه گذاری در ترکیه | وکیل ایرانی در ترکیه
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
تعریف حقوق دریایی و دموراژ کشتی
تعریف حقوق دریایی و دموراژ کشتی
آذر ۱۲, ۱۳۹۸
نمایش همه

بهترین وکیل داوری و معنای داور مرضی الطرفین

بهترین وکیل داوری

بهترین وکیل داوری

در خصوص قید کلمه مرضی الطرفین در قراردادها

بهترین وکیل داوری : عموما در بسیاری از قراردادهای منعقده شاهد آن هستیم که شیوه حل اختلاف به طریقه انتخاب داور مرضی الطرفین می باشد. در واقع در چنین حالتی طرفین به سبب عدم حدوث اختلاف هنوز نسبت به وقوع اختلاف اعتقادی نداشته و در صورت احتمال شیوه حل اختلاف خود را به انتخاب داور مرضی الطرفین در آینده مدلول نموده اند.

متاسفانه بعضا مشاهد می شود که قضات محترم و حقوقدانان نسبت به قید کلمه مرضی الطرفین نظر سخت گیرانه ای داشتنه و تصمیمات متعارفی را اتخاذ می نمایند.

همانگونه که استحضار دارید، عموم اشخاص تنظیم کننده قراردادها ضمن کپی نمودن قراردادهای از پیش تنظیمی، نسبت به تدوین قراردادهای جدید اقدام می نمایند.بدین شکل که عموما هیچ یک ایده یا نظریه جدیدی را اعمال نداشته و صرفا با دست بردن به قراردادهای سایرین مدعی تنظیم قرارداد جدید می شوند که در نتیجه این رفتار بسیاری از کلمات قرارداد قبلی، عینا در قرارداد جدید نیز منعکس گردیده و بدون توجه به آثار آن کلمات به توجیحه قرارداد تنظیمی می پردازند.

بدیهی است با توجه به اینکه افراد سطح روانی مختلفی دارند و بسیاری از آنها افراد متعهدی می باشند و برخی افراد بی مسئولیت لذا وقوع اختلاف رفتاری و تعارض در عملکرد قراردادی ایشان اجتناب ناپذیر می باشد. لذا به نظر این جانب یکی از مهمترین قسمتهای مندرج در قراردادها، شیوه دقیق حل اختلاف های احتمالی می باشد.

با توجه به مطالب پیش گفته اکثرا در قسمت حل اختلاف در قراردادها به صورت سهوی از کلمه داور مرضی الطرفین استفاده می گردد که این مهم در زمان تقاضای تعیین داور جهت حل اختلاف، طرفین را دچار مشکلات می نماید.

به طور نمونه در رایی که از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی اصدار گردیده این گونه استدلال شده است که نظر به اینکه طرفین قرارداد طبق مفاد ماده ۸ قرارداد مشارکت مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷ حل اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین محول نموده اند و از آنجائیکه قید ((مرضی الطرفین)) حکایت از این دارد که متعاملین بایستی با تراضی و توافق اسرار ابراز جدید داور خویش را تعیین نمایند و توجیها به اینکه با وصف موجود موضوع از مشمول مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی خارج است لذا دادگاه تقاضا را مواجه و قانونی ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون اشعاری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی است.

بهترین وکیل داوری

بهترین وکیل داوری

که به نظر این استدلال به دلایل ذیل صحیح و درخور توجه نمی باشد چون که:

اولا: به موجب ماده ۲۰ از قانون موخز پیش فروش ساختمانها مصوب ۱۳۹۸ در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین به یک داور با معرفی رئیس دادگستری انجام می پذیرد.

حکایت از یک قاعده کلی دارد که در صورت عدم حصول نتیجه در انتخاب داور مرضی الطرفین، دادگاه به عنوان مرجع عمومی رفع تنظیمات و حل اختلافات موظف به تعیین داور می باشد.

ثانیا: قانون نگذار در مقام تعیین زوال موارد داوری به موجب ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی به صورت آمدانه موارد زوال داوری را تصریح نموده که عدم توافق بر تعیین داور مرضی الطرفین من جمله آن موارد نبوده است.

ثالثا: بر نضر برخی حقوقدانان قید مرضی الطرفین یک اضافه بیانی بوده همچون عبارت قاضی بی طرف بدین معنا که اگر اضافه بینی هم وجود نداشته باشد، قطعا در افاده مفهوم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

رابعا: زمانی که احدی از طرفین قراردادی نسبت به ایفای تعهدات خود پایدار نبوده و طرف مقابل ضمن مراعات قرارداد تقاضای تعیین داوری مرضی الطرفین را به موجب اظهارنامه رسمی قضایی می نماید و مجددا طرف مقابل با سوء استفاده از این محمل بی تفاوتی می نماید، به حکم مواد ۴۵۱ و۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه در مقام مرجع رسیدگی به تنظیمات شایستگی عمومی در احترام به مفاد قرارداد داشته و تعیین داور الزامی می باشد.