* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید.  تحویل مورد معامله | بهترین وکیل ملکی در تهران | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

 تحویل مورد معامله | بهترین وکیل ملکی در تهران

تعریف حقوق دریایی و دموراژ کشتی
تعریف حقوق دریایی و دموراژ کشتی
آذر ۱۲, ۱۳۹۸
وکیل ایرانی در ترکیه
سرمایه گذاری قانونی در ترکیه | وکیل ایرانی در ترکیه
آذر ۲۵, ۱۳۹۸
نمایش همه

 تحویل مورد معامله | بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران

تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

 

بهترین وکیل ملکی در تهران : مورد بیع و آن چه بیع(فروش) بر آن واقع می شود. به زبان ساده تر مبیع همان مالی است که در ازای مال یا پولی معین(ثمن) به فروش می رسد.

 

تعریف تسلیم

مطابق با ماده  ۳۶۷  قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » ساده ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است. در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.

 

تسلیم مبیع غیرمنقول

در تسلیم مبیع، هنگامی که مال مورد معامله غیرمنقول است، تسلیم در محل وقوع مال غیرمنقول انجام می­ گیرد، مگر آن­که وسیله مادی آن مال، مثلاً کلید و یا سند مالکیت باشد که در این صورت باید در محل وقوع بیع انجام پذیرد.

 

بهترین وکیل ملکی در تهران

بهترین وکیل ملکی در تهران

 

حق حبس برای طرفین عقد بیع چیست؟

حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. مطابق با ماده ۳۷۷ قانون مدنی « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود .

 

مدارک لازم برای طرح دادخواست الزام به تحویل مورد معامله :

  • مبایعه نامه بین طرفین معامله
  • کارت ملی و یا شناسنامه طرفین معامله
  • شهادت شهود
  • اظهارنامه ارسالی به بایعی که از تحویل مبیع خودداری کرده است و پاسخ آن( در صورتی که وجود داشته باشد).
  • ارائه دادخواست الزام به تحویل مورد معامله