* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

تنظیم قرارداد کاری توسط وکیل
تنظیم قرارداد کاری توسط وکیل متخصص
تیر ۵, ۱۳۹۸
قرارداد خرید شناور
نکات مهم قرارداد خرید شناور
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
نمایش همه

تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

روش تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی

انواع قرارداد

تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی ، قراردادها به دو دسته تقسیم می شوند :
. رسمی
. عادی
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، سند رسمی را چنین تعریف می کند : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . ماده ۱۲۸۹ همان قانون می گوید غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .

تعریف تنظیم قرارداد

عقد وقرارداد دو واژه مترادف تلقی می گردند . معامله هم صورت دیگری از عقد و قرارداد با جنبه مالی و اقتصادی بیشتر است .
عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد . ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است .
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید.

عنوان قرارداد

منظور ازعنوان قرارداد  نام و اسمی است که طرفین برای قرارداد خود انتخاب می کنند . معمولا در اغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن عباراتی نظیر قرارداد فروش – قرارداد بیع – قولنامه – مبایعه نامه – قرارداد رهن و اجاره -قرارداد کار- قرارداد مدیریت و… برمی خوریم . عنوان قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد .
. مسئله استفاده از اسامی عقود معین
. تاثیر عنوان قرارداد در نوع آن
. قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است
. ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها

مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی چیست؟

فقدان قرارداد بین طرفین معامله یا تنظیم غیر تخصصی قرارداد ، موجب شده که ماه ها و سال ها وقت طرفین معامله ، در دادگستری با پرداخت هزینه های سنگین حق الوکاله و هزینه دادرسی ، تلف گردد ، از این رو در این مقاله ، مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته شده است .
قرارداد در موسسه حقوقی
در رابطه با مزایای تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی می توان عنوان نمود که چنین قراردادهایی دارای متن جامع و کاملی هستند ، زیرا مشاور حقوقی قرارداد به لحاظ رابطه کاری و شغلی خاص طرفین معامله و با تسلط به قوانین حاکم در قرارداد ، به تنظیم قراردادها اقدام می کند و نکات حقوقی تنظیم قراردادها را رعایت می کند ، به گونه ای که می توان حتی در متن مندرج در قرارداد تفاوت میان یک قرارداد عادی با قراردادی که در موسسه حقوقی با تسلط کامل تهیه شده است ، را مشاهده نمود .
موسسات حقوقی دارای تجربه کاری بالا و تخصص لازمه در تنظیم انواع قراردادها می باشند که در این راستا از صاحب نظران و کارشناسان تحصیل کرده در حوزه ی علم حقوق بهره می برند ، لذا با اطمینان کامل می توان تنظیم انواع قرارداد را به چنین موسساتی سپرد و از نتیجه ی قرارداد در جهت تحقق مفاد قرارداد ، مطمئن بود .