* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تنظیم قرارداد و مراحل آن | وکیل تنظیم قرارداد | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تنظیم قرارداد و مراحل آن | وکیل تنظیم قرارداد

ویژگی های وکیل ملکی متخصص در تهران
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
سرقفلی و نکات کلیدی آن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۸
نمایش همه

تنظیم قرارداد و مراحل آن | وکیل تنظیم قرارداد

وظایف وکیل تنظیم قراردادها

وکیل امور قراردادها در دعاوی مربوط به قراردادها وارد شده و در خصوص تنظیم انواع و اقسام قراردادهای موکل های خود دخالت می کند. همین طور این وکیل داوری قراردادها را در اختیار خواهد گرفت. تنظیم دادخواست و لوایح دعاوی قراردادهای فی ما بین از دیگر وظایف وکیل خواهند بود.

 وکیل قراردادها در تهران

در تنظیم انواع قرارداد وجود عناوینی نیاز هست که در همه قرارداد ها به کار میرود.

۱ طرفین قرارداد

توافق‌نامه از حداقل دو طرف تشکیل می‌شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را در بربگیرد. مشخص کردن طرفین قرارداد فواید بسیاری از جمله احراز سمت طرفین قرارداد، مشخص شدن صلاحیت و امکانات طرفین قرارداد دارد.

۲ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. البته در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود ندارد مگر آن که به لحاظ شرعی یا قانونی، امری مخالف قوانین تلقی شود. وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اگر موضوع خلاف نظم عمومی باشذ وکیل قراردادها در مشهد از تنطیم آن خودداری می نماید.

۳ مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، یکی از مهمترین قسمت‌های هر قرارداد محسوب می‌شود. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آنها و نحوه وصول، از جمله مواردی است که حتما باید در قرارداد قید شود.

۴ مدت قرارداد

آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص باشد. در بعضی از قرارداد‌ها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن است، اما در برخی دیگر تاریخ آغاز قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از امضای آن است. در نتیجه مشخص بودن تاریخ از جهت امکان مطالبه خسارات یا اجرای تعهدات طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۵شرایط قرارداد

علاوه بر مفهوم قانونی شرط و اقسام سه‌گانه آن (صفت، فعل و نتیجه)، می‌توان از هر آنچه برای طرفین از اهمیت برخوردار است، همچون فرایند و نحوه انجام کار و نیز جزییات تحت عنوان شرط در قرارداد یاد کرده . وکیل خوب دادگستری در مشهد ضمانت اجرای عدم رعایت آن را نیز مشخص کرد.

مهم ترین اصول تنظیم قرارداد که لازم است به آن توجه شود

 

۱- بهتر است برای قراردادهایی که در قانون نام معینی ندارند، یک عنوان کلی و مناسب انتخاب کنید

۲- در قراردادهایی که دارای مفاهیم تخصصی بوده که عموم افراد از آن اطلاعی ندارند بخشی را تحت عنوان تعاریف اختصاص داده تا طرفین بتوانند در صورت نیاز به آن مراجعه کنند.

۳- تمامی افراد دو طرف قرارداد را به منظور احراز سمت و صلاحیت مشخص کنید.

۴- موضوع، مدت، مبلغ، شرایط و تعهدات طرفین قرارداد را به منظور پیشگیری از اختلاف نظرها و برداشت های مختلف به طور دقیق و واضح مشخص کنید.

۵- یک بند را به عنوان تعداد صفحات، نسخه ها، موارد قرارداد، ضمائم و پیوست
ها اختصاص دهید تا در صورت کم و یا زیاد شدن برخی از آن ها بتوان به آن استناد کرد.