وکیل تنظیم قرارداد با شرکت ها

نکات قرارداد با وکیل طرف معامله
نکات قرارداد با وکیل طرف معامله :
دی ۱۵, ۱۳۹۷
وکیل انحصار وراثت
وکیل انحصار وراثت
دی ۱۵, ۱۳۹۷
Show all

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت ها

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت ها

نکات قرارداد با شرکت و موسسه :

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت ها