* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکیل دعاوی ترانزیتی دریایی
وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي
بهمن ۷, ۱۳۹۷
تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی
تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی
بهمن ۸, ۱۳۹۷
نمایش همه

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

نقض تعهدات توسط بیمه گذار و آثار آن:

چند نمونه از نقض تعهدات در امر دریانوردی و آثار آن به شرح ذیل می باشد:

۱- انحراف از مسیردر حقوق دریایی: مطابق قانون بیمه دریایی انگلستان هرگاه کشتی بدون دلیل قانونی از سفری که در بیمه نامه ذکر شده، منحرف گردید، بیمه گران از زمان انحراف از مسیر از تمامی مسئولیتهای خود مبرا هستند و هیچ تفاوتی نمی کند که کشتی به مسیر اصلی خود بازگردد یا خیر. لازم به توضیح است که مسیر یا طبق بیمه نامه مشخص می شود یا طبق عرف.

۲- تآخیر در سفر: تآخیر در سفر در بیمه نامه سفری می تواند منجر به فسخ بیمه نامه شود.

۳- تغییر در سفر: در بیمه نامه سفری اگر بیمه گذار به میل خود و نه به اجبار سفر را تغییر دهد، در چنین شرایطی بیمه گر مسئولیتی نخواهد داشت و بیمه نامه فسخ می شود.

فرانشیز (Deductible/Franchise):

مبلغی که از میزان مبلغ تعیین شده جبران غرامت توسط بیمه گر کسر می گردد فرانشیز می باشد. فرانشیز به سه دلیل اعمال می شود.

الف: تحقیقات در مورد ادعاهای کوچک هزینه بر است. لذا بیمه گر مایل به درگیر شدن در هر مورد نمی باشد.

ب: بیمه گذار برای جلوگیری از وقوع خسارت، مراقبت لازم را از اموال بیمه شده اعمال می نماید زیرا بخشی از هزینه ها را خود باید متحمل شود.

ج: ماهیت ذاتی بعضی از کالاها بنحوی می باشد که تشخیص علت خسارت را بسیار مشکل می نماید. بدینوسیله در صورت ضرورت جبران غرامت، بخشی از هزینه ها را بیمه گذار بعهده بگیرد.

فسخ بیمه نامه (Automatic Termination)

هر قراردادی ممکن است به یکی از روشهای ذیل خاتمه یابد:

– به دلیل نقض تعهدات یکی از طرفین

– به دلیل وقوع حوادث غیر منتظره

– با توافق طرفین

– با اتمام انجام تعهدات طرفین

وکالت بیمه نامه حقوق دریایی اصولآ در شرایط ذیل بطور خودکار فسخ می گردد:

۱٫ تغییر انجمن طبقه بندی کشتی، معلق شدن، عدم ادامه یافتن، باز پس گرفتن یا انقضای کلاس

۲٫ هرگونه تغییری خواه داوطلبانه یا غیره در مالکیت کشتی یا پرچم آن، انتقال کشتی به مدیریت جدید یا اجاره دربست. ضمنآ بازپرداخت مدت پس از فسخ قرارداد بصورت روزانه محاسبه و توسط بیمه گر برگشت خواهد شد. همچنین هر قراردادی که فسخ شود به شرطی که عقد قرارداد از ابتدا خلاف نبوده باشد تمامی حقوق و مسئولیتها برای حوادث قبا از ختم قرارداد برای بیمه گذار محفوظ خواهد بود.

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی