ویژگی های وکیل داوری | بهترین وکیل داوری

تنظیم قرارداد 
نحوه تنظیم قرارداد بین المللی
تیر ۱۸, ۱۳۹۸
دفتر وکالت نیاوران
بهترین دفتر وکالت نیاوران
تیر ۲۵, ۱۳۹۸
Show all

ویژگی های وکیل داوری | بهترین وکیل داوری

ویژگی های وکیل داوری

ویژگی های وکیل داوری

داوری چیست

ویژگی های وکیل داوری : داوری ، شیوه خصوصی حل اختلاف و فصل خصومت است که بر تراضی و توافق اصحاب دعوی مبتنی است ، در حالی که در شیوه دولتی حل اختلاف یعنی رسیدگی قضایی توسط دادگاه های دولتی ، توافق طرفین دعوی شرط نیست اما قانونگذار ، حل اختلاف به شیوه داوری را به رسمیت شناخته و حکم داوری را معتبر دانسته است .

داوری یک نوع روش حل و فصل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه در سطح داخلی و بین المللی است که معمولاً طرفین دعوی به داور یا داوران یا هیأت داوری مراجعه می کنند و خواهان صدور رأی داوری می شوند .

مهم ترین امتیاز داوری در همین جا است که طرفین می توانند داور یا داوران مورد اعتماد خود را برگزینند و قانون هم حکم داوری را لازم الاجرا می داند .

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دارند ، می توانند دعوای خود را به داوری ارجاع نمایند . ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در این مورد می گوید :

ویژگی های وکیل داوری

( کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر
منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر
مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. )

آیا وکیل شرکت می تواند داور قراردادهای شرکت نیز باشد ؟

هنگامی که قراردادی میان طرفین یک معامله شکل می گیرد ، طبیعی است که ممکن است بین طرفین معامله در هر مقطعی از معامله اختلاف نظر پیش آید که به دلیل کثرت پرونده های فرستاده شده به دادگاه و زمان بر بودن رسیدگی به پرونده های قضایی ، بهتر است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد ، یک داور مورد تایید طرفین قرارداد به مشکل پیش آمده رسیدگی نماید ، از این رو ضرورت وجود داوری در معامله های تجاری بسیار مهم و مشکل گشا خواهد بود .

داوری وکیل شرکت در قراردادهای شرکت 

• چنانچه مشاور حقوقی شرکت سمت کارمند یا وکیل شرکت را نیز برعهده داشته باشد ، امکان داوری شرکت خود یا بر علیه شرکت مورد نظر را نخواهد داشت .

• قبول همزمان عنوان مشاور حقوقی برای چند شرکت مختلف برای یک وکیل امکان پذیر خواهد بود .

• اما اگر وکیل ، مشاوره یا وکالت شرکت را نداشته باشد ، می تواند در قراردادهای تجاری شرکت به عنوان داور قراردادهای شرکت عمل نماید .

لذا برای پاسخ به این سئوال که آیا وکیل شرکت می تواند داور قراردادهای شرکت نیز باشد ؟

می توان گفت که ، وکیلی که وکالت یک شرکت را بر عهده دارد ، نمی تواند خود داور قراردادهای همان شرکت نیز باشد .