دعاوی دریایی

مشاوره حقوقی نیاوران
دی ۳۰, ۱۳۹۸
وکیل دعاوی دریایی دزاشیب - تجریش
وکیل دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش
دی ۳۰, ۱۳۹۸
Show all

دعاوی دریایی

وکیل حقوق دریایی

پس از بیان پیشینه دریانوردی اکنون به بررسی سیر تحولات حقوق دریایی می پردازیم. حقوق دریایی از موضوع های حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت میدانستند ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته های فرعی می باشد.

حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آنها را بدوی ترین و کهن ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده اند. ا

این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند.

از جمله مهمترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN، خسارت مشترک GENERAL AVRAGE و صلاحیت محاکم JURISDICRION هستند.

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی (نیاوران – فرمانیه – دزاشیب – تجریش) با توجه به اهمیت حمل ونقل دریایی و اینکه سهم عمده ای از جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده لذا به این جهت مورد توجه حقوقدانان و همین طور کنوانسیون های بین المللی دریایی قرار گرفته است .

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل دریایی خدمات ذیل را به شما صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل (شرکت های کشتیرانی) به صورت تخصصی ارائه میکند .
-انعقاد قراردادهای بین المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل دریایی (شرکت های کشتیرانی فعال در زمینه حمل و نقل )
-افتخار همکاری با وکلایی که سالهاست در امور وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی حمل و نقل دریایی فعالیت دارند .
-ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل دریایی (نیاوران – فرمانیه – دزاشیب – تجریش)
-در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه ی بین المللی
-در صورتی که دعاوی دریایی منجر به طرح دعوا در دادگاه های صالح گردد ، قبول وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی از جانب هریک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه.