وکیل پایه یک دادگستری دعاوی بانکی

وکیل جلب ثالث
شرایط جلب ثالث
دی ۲, ۱۳۹۷
وکالت بلا عزل چیست
وکالت بلاعزل چیست؟ چطور باطل می شود؟
دی ۲, ۱۳۹۷
Show all

وکیل پایه یک دادگستری دعاوی بانکی

وکیل پایه یک دادگستری دعاوی بانکی

وکیل پایه یک دادگستری دعاوی بانکی

 

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند
مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.