وکالت در خرید ملک موروثی

وکالت در حقوق مستمری بازنشستگان
وکالت در حقوق مستمری بازنشستگان
دی ۲۳, ۱۳۹۷
وکالت در افراز ملک مشاعی
وکالت در افراز ملک مشاعی
دی ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

وکالت در خرید ملک موروثی

وکالت در خرید ملک موروثی

وکالت در خرید ملک موروثی

ملک موروثی

ملک موروثی

وکالت در خرید ملک موروثی

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید: ✍ اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید. ✅۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت ✅۲- لزوم ارایه گواهی حصر وراثت ✅۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله ✅۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث ✅۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث ✅۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور ✅۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله ✅۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی ✅۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.