توصیه ی گروه حقوقی ما برای خریدارانی که وکالت بلاعزل را جایگزین انتقال رسمی اموال میکنن:

وکیل مطالبه زمین از وزارت راه
وکیل مطالبه بهاء زمین از وزارت راه و شهر سازی
بهمن ۹, ۱۳۹۷
وکالت بلا عزل چیست
انفساخ وکالت بلاعزل با مشاوره توسط وکیل پایه یک دادگستری
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
Show all

توصیه ی گروه حقوقی ما برای خریدارانی که وکالت بلاعزل را جایگزین انتقال رسمی اموال میکنن:

وکالت بلا عزل چیست

وکالت بلا عزل چیست

اخذ وکالت بلاعزل در فروش دلیلی بر مالکیت اشخاص نمی باشد.ار آنجائیکه برخی از معاملات از طریق انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه رسمی در دفتر خانه ها به صورت می گیرد،متاسفانه طرفین را دچار اشتباهگردانیده و تصور تملک را بر آنها چیره می نماید در حالیکه اخذ وکالتنامه بلاعزل وکیل بر مالکیت نمی باشد و این موضوع را باید با مشاوره وکیل دادگستری به طور کامل مطلع شد.بر این مبنا این جانب در مقام وکیل دادگستری بالاخصار موضوع را توصیف می نمایم:متاسفانه برخی از افراد می پندارند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند! اما وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای وی ایجاد نمی‌کند. بنابراین راه حل مناسب برای حل این مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین مقدور نیست و می‌خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه‌نامه نیز تنظیم کنند، زیرا که با وجود این مبایعه‌نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می‌شود و لذا در صورتی که وکالت‌نامه به هر دلیلی منفسخ شود، حق مالکیت فرد از بین نخواهد رفت و او این امکان را خواهد داشت که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند.

وکالت بلا عزل قالبه قابل فسخ نبوده و به راحتی شرایط انفساخ عقد بلاعزل میسر نمی باشد و باید بابت اطلاع دقیق از نحوه انفساخ عقد وکالت از طریق مشاوره با وکیل دادگستری مطلع گردید این جانب در مقام وکیل دادگستری بالاختصار موضوع ذرا توصیف می نمایم: