وکیل پایه یک دادگستری تهران در دعاوی خانواده حضانت طفل

نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکان
وکیل پایه یک دادگستری تهران در جرایم و تخلفات پزشکی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
عواقب انتقال مال غیر
وکیل پایه یک جرایم کلاهبرداری تهران
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
Show all

وکیل پایه یک دادگستری تهران در دعاوی خانواده حضانت طفل

مسئله حضانت طفل را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

مسئله حضانت طفل را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

یکی از بحث های مهم در جامعه ما مسئله حق حضانت و نگهداری طفل می باشد.ماده ۱۱۶۹: برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.

اولین سؤالی که در ذهن انسان خلجان می کند، تفکیک بین پسر و دختر است. از یک سو انسان از متون شرع به دست می آورد که در این گونه امور نخواسته تعبد خاصی را مطرح سازد، از سوی دیگر هر کس به وضوح می یابد که پسر نیز در دو تا هفت سالگی نیاز به مهر و عطوفت مادر دارد، می خواهد در آغوش گرم مادر باشد و از مراقبت های او برخوردار شود. وقتی در نظام تکوین این گونه است که پس از دو سال نه پسر و نه دختر، نمی توانند از محبت مادر، چشم بپوشند بعید به نظر می رسد که از نظر نظام تشریع بتوان به خداوند نسبت داد چنین حکمی کرده و نظام تشریع و تکوین را ناهماهنگ قرار داده باشد.

پس از هفت سال، نیاز دختر و پسر، به حضانت مادر پایان نمی پذیرد. بچه هفت ساله تازه کلاس اوّل دبستان را به پایان رسانده است. او علاوه بر نیاز به محبت های مادر، به مراقبت، نیاز دارد.

با یک نگاه به موارد منحرف شدن جوانان و افتادن در دام اعتیاد، قاچاق، فساد و فحشا، به راحتی روشن می شود اکثر این افراد از داشتن یک کانون گرم خانوادگی محروم بوده، یا سایه مادر را بر سر نداشته یا بدون پدر و مادر رشد کرده اند. این افراد چون در سنین کودکی از محبت مادر محروم بوده اند، بیشتر عقده ای، خشن و گاه از مبادی فرهنگ و آداب انسانی دورند. بنابراین به نظر می رسد حتی پس از هفت سال از لحاظ اجتماعی شاید صحیح نباشد فرزند ـ پسر یا دختر ـ را از مادرش گرفت و او را در گرداب حوادث رها کرد.

از سوی دیگر گاهی زنانی یافت می شوند که به جهت شاغل بودن یا اشتغال به تحصیل، ترجیح می دهند حتی دو سال حضانت طفل را قبول نکنند، تا چه رسد به هفت سال یا بیشتر!

ماده ۱۱۶۸: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۷۲: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کند.