وکالت بلا عزل را با اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری بشناسید!

وکالت بلا عزل چیست
انفساخ وکالت بلاعزل با مشاوره توسط وکیل پایه یک دادگستری
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
توقیف مال بعد از فروش وکالتی
توقیف مال بعد از فروش وکالتی!
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
Show all

وکالت بلا عزل را با اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری بشناسید!

وکالت بلا عزل چیست

وکالت بلا عزل چیست

اعطای وکالت بلاعزل دلیل بر عدم امکان انتقال مال از سوی موکل نمی باشد:به عنوان مشاوره در مقام وکیل دادگستری باید گفته شود اگر به اعطای وکالت بلاعزل سبب میشود که شخص وکیل (گیرنده وکالت)امکان انتقال مال را یل در مجموع اعمال موضوعات وکالت را داشته باشد و لیکن این امر مانع از انجام موضوع وکالت توسط شخص وکالت دهنده نمی باشد.

در این میان با مشاوره گرفتن از وکیل دادگستری به طور کامل مطلع گردید  برخی از افراد می پندارند که با اعطای این
وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد و لذا نمی‌تواند نسبت به آن معامله کند. اما واقعیت این است که با اعطای وکالت بلاعزل نیز، گرچه فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، اما این حق را دارد که کماکان مورد وکالت را خود انجام دهد و به این ترتیب وکالت مورد نظر را کان لم یکن و منفسخ کند. راه حل این مشکل نیز تنظیم مبایعه‌نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل است. چرا که با تنظیم این مبایعه‌نامه، مالکیت فروشنده از بین می‌رود و در صورتی که مال را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. لذا می‌توان علیه وی شکایت کیفری مطرح کرد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که مبایعه‌نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی به موجب شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب کند دیگر نمی‌تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.