وکیل مطالبه بهاء زمین از وزارت راه و شهر سازی

تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی
تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی
بهمن ۸, ۱۳۹۷
وکالت بلا عزل چیست
توصیه ی گروه حقوقی ما برای خریدارانی که وکالت بلاعزل را جایگزین انتقال رسمی اموال میکنن:
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
Show all

وکیل مطالبه بهاء زمین از وزارت راه و شهر سازی

وکیل مطالبه زمین از وزارت راه

وکیل مطالبه زمین از وزارت راه

مطالبه بهاء زمین از وزارت راه و شهر سازی

در صورتی که ملک شما دارای سند رسمی باشد و وزارت راه و شهر سازی به بهانه های مختلف بر روی اراضی شما اقدام به احداث راه، جاده و اتوبان یا ساختمان کرده باشد مطالبه ی بهاء زمین به نرخ روز را به ما بسپارید. متاسفانه بسیار اتفاق افتاده که ارگانهای دولتی بالاخص وزارت راه و شهر سازی و شهر داری ها به بهانه ایجاد طرح عمرانی یا حتی طرح های ملی اقدام به تملک و تصرف اراضی اشخاص نموده اند در حالیکه قانون برای اشخاصی که اراضی و املاکشان دارای سند مالکیت رسمی می باشد،امکان مطالبه بهاء و ملک را فراهم آورده است. این دفتر حقوقی با داشتن سوابق ویژه درطرح دعوی مطالبه واخذ بهاء ملک از وزارت راه و شهر سازی و همچنین شهرداری ها نسبت به استیفاء تمام و کمال حقوق مالکین رسمی اقدام نموده و بهاء املاک مورد مناقشه را به نرخ روز از نهاد های زیربط مطالبه نموده است.حال نظر بر اینکه نرخ اراضی رشد چشمگیری داشته و بسیاری از اشخاص امیدی بر مطالبه حقوق خود نداشته اند بدین شکل بسیار متضرر گردیده اند که این گروه حقوقی مطالبه بهاء ملک از متصرف غیر قانونی را به شرط وجود مدارک مثبته تضمین می نماید.