وکالت در حمل سلاح سرد

وکالت در خیار غبن
وکالت در خیار غبن
دی ۱۹, ۱۳۹۷
وکالت در جرم ادم ربایی
وکالت در جرم آدم ربایی
دی ۱۹, ۱۳۹۷
Show all

وکالت در حمل سلاح سرد

وکالت در حمل سلاح سرد

وکالت در حمل سلاح سرد

وکالت در حمل سلاح سرد

 

حمل سلاح سرد

حمل سلاح سرد

یک حقوقدان گفت ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی محاربه را این چنین تعریف می‌کند «هر کسی که برای ایجاد رعب، وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد»

در قانون مجازات اسلامی اصلا به مسئله حمل سلاح پرداخته نشده است.

در قانون مجازات اسلامی تنها در دو جا به ممنوعیت حمل سلاح پرداخته شده، یکی اینکه  در این قانون، مجازات تکمیلی به عنوان مجازات جایگزین به شمار می‌رود و دیگری بحث محاربه است.

ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی محاربه را این چنین تعریف می‌کند «هر کسی که برای ایجاد رعب، وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد»، که این مسئله نیز قانون خاص خود را دارد.

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که به مساله مبارزه با سلاح‌های سرد اختصاص دارد، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کسی که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد و با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.

وکالت در حمل سلاح سرد

وکالت در حمل سلاح سرد