آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

مؤجر در چه صورتی حق فسخ قرارداد اجاره را پیش از موعد دارد؟
بهمن ۱, ۱۳۹۷
وکیل دعاوی چک و سفته
وکیل دعاوی چک و سفته
بهمن ۲, ۱۳۹۷
Show all

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

ادله‌ی اثبات جرم مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: «اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی»
اسکرین شات به تنهایی سند ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود به این دلیل که محتوای فضای مجازی به راحتی قابلیت دستکاری، سندسازی و تغییر دارد ولی این به آن معنا نیست که اسکرین شاتی که از محتوای مجرمانه‌ی فضاس مجازی گرفته شده است بالکل فاقد اعتبار باشد؛ حتی اگر متهم مطالب توهین آمیز یا مجرمانه‌اش را پاک کرده باشد!
اسکرین شات «اماره» است و در کنار سایر ادله می‌تواند اتهام را اثبات کند.
(اگر اصل مطالبی که از آنها اسکرین شات گرفته شده موجود باشد که فبها)
به عنوان مثال اگر چت‌های توهین آمیز پاک شده باشد ولی سایر چت‌ها قرینه‌ای بر ارتکاب توهین باشد
یا شاکی برای اثبات ادعایش شاهد بیاورد
یا متهم با رویت مدارک و مواجهه با مطالب شاکی دچار تناقض‌گویی یا اقرار شده یا به هر نحوی رلستی‌آزمایی شود تا علم قاضی به ارتکاب جرم حاصل گردد ارتکاب بزه مسلم و مسجل می‌گرد

 

اسکرین شات

اسکرین شات