تعمیر ملک و آسیب رساندن به آپارتمان های مجاور

چرا در کنار بیمه شخص ثالث بیمه بدنه هم لازم است
چرا در کنار بیمه شخص ثالث، به بیمه بدنه هم نیاز است؟
دی ۲۵, ۱۳۹۷
تغییر سن در شناسنامه
تغییر سن در شناسنامه چگونه انجام می شود؟
دی ۲۵, ۱۳۹۷
Show all

تعمیر ملک و آسیب رساندن به آپارتمان های مجاور

تعمیر ملک

تعمیر ملک

تعمیر ملک آپارتمان

تعمیر ملک آپارتمان

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین آسیبی وارد شود، مالک ساختمان آسیب دیده می توانند با طرح دعاوی به دادگاه حقوقی، کلیه زیان‌های وارده را از مالک مقصر بگیرد. در این خصوص محاکم دادگستری پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را، به استناد ماده نه قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.
در صورتی که در مجتمع های آپارتمانی هر مالکی اقدام به تعویض پنجره غیرهمسان نماید، ابتدا مدیر ساختمان باید به صورت شفاهی و یا ارسال اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد. در غیر این صورت مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره های ساختمان کند . دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قطع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحدهای ساختمان خواهد کرد.