* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تغییر سن در شناسنامه چگونه انجام می شود؟ | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تغییر سن در شناسنامه چگونه انجام می شود؟

تعمیر ملک
تعمیر ملک و آسیب رساندن به آپارتمان های مجاور
دی ۲۵, ۱۳۹۷
قانون احترام به آزادی های مشروع
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
دی ۲۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

تغییر سن در شناسنامه چگونه انجام می شود؟

تغییر سن در شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه

تغیر سن در شناسنامه

تغیر سن در شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه
مدارک مورد نیاز جهت کاهش یا افزایش سن

اصل شناسنامه و اصل کارت ملی
۳ قطعه عکس رنگی زمینه سفید
زمان لازم برای انجام این پروسه (حدودا)
بین ۱ ماه و نیم تا ۳ ماه کاری

مرجع صلاحیت‌دار برای تغییر سن در شناسنامه
الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج درشناسنامه اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب استاز: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب ، مدیرعامل سازمانبهداری استان و رییس شورای اسلامی شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضیدادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریقبرای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند.
ین در خواست هم می تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می تواند مدعی شود که سن او درشناسنامه ۴۰ سال است ولی سن واقعی اش ۴۶ سال یا ۳۴ سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.

ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او باسن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، دارد باید به دادگستری رجوعکند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعواکند.