مؤجر در چه صورتی حق فسخ قرارداد اجاره را پیش از موعد دارد؟

آیا می دانید استراق سمع جرم است؟
آیا می دانید شنود و استراق سمع جرم است؟
دی ۳۰, ۱۳۹۷
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
بهمن ۱, ۱۳۹۷
Show all

مؤجر در چه صورتی حق فسخ قرارداد اجاره را پیش از موعد دارد؟

فسخ اجاره نامه

فسخ اجاره نامه

معمولاً مؤجران برای خانه هایی که اجاره می‌دهند، شرایطی را از قبل در نظر گرفته و آن را به متقاضیان اجاره اعلام می‌کنند. در صورتی که مستأجر از ابتدا خود را واجد شرایط ذکر شده بداند اما پس از عقد قرارداد معلوم شود که شرایط را ندارد، مؤجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد را انجام دهد.

برای مثال اگر مؤجر شرط کند که خانه‌اش را تنها به افراد متأهل اجاره می‌دهد و شخصی خود را متأهل نشان دهد اما بعد از بستن قرارداد معلوم شود که مجرد بوده است، مؤجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. همچنین در صورتی که بعد از عقد قرارداد اجاره معلوم شود مستأجر صلاحیت اخلاقی ندارد، مؤجر می‌تواند قرارداد اجاره را بر هم زند.

بر اساس قانون در صورتی که مستأجر در پرداخت اجاره‌ی خانه برای مدت ۳ ماه حق اجاره‌ی خود را پرداخت نکند، مؤجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.