* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی تخصصی
تجدیدنظر خواهی تخصصی
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
احکام قابل درخواست تجدیدنظر
احکام قابل درخواست تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

آیا به دنبال اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظرهستید؟ آیا در محکمه بدوی به دلایل ابرازی شما توجه شایانی نشده است؟ آیا به خوبی از حقوق خود در دادگاه بدوی دفاع نکرده اید؟ آیا فرصت دفاع از خود را در دادگاه بدوی نداشته اید ؟ آیا این احتمال را می دهید که در دادگاه تجدیدنظر نتیجه نگیرید؟ و صدها آیا دیگر که برای رسیدن به جواب آن بهتر است با دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تماس حاصل فرمایید.

این مجموعه با دقت نظر خاص به مدارک ابرازی موکلین و تحقیق لازم بر مبنای قوانین حاکم (اعم از حقوقی و کیفری) اقدام به نگارش صحیح لوایح قضایی نموده وشانس شما را در استیفاء حقوقتان دو چندان مینماید.

حال چرا نگارش لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است ؟ در توضیح این مطلب بایستی یادآور شویم که عموما محاکم تجدیدنظر با توجه بر رسیدگی های غیر حضوری و عدم ارتباط چشمی با اصحاب دعوی عموما لوایح ابرازی طرفین دعوی را مطالعه نموده و به مطالب مندرج در آن توجه می نمایند لذا با توجه بر این رویه نحوه نگارش وتنظیم لایحه در رسیدگی های دادگاه تجدید نظربسیار پراهمیت قلمداد میگردد و با این توصیف لایحه ابرازی شما بایستی در کمال مراعات قواعد حقوقی بسیار روان و گویا هم باشد که دادگاه رسیدگی کننده را سر در گم یا سرگردان ننماید و در لایحه ابرازی قواعد نگارشی را از مقدمه سازی استناد به منطوق و و در نهایت با استدلال به نتیجه گیری برسانید که برای این مهم نیز نیازمند فرصت مناسب و استفاده از وکلای با تجربه میباشید که عطف بر این اجمال به نظر راه هموارتری برای نیل به هدف خواهید یافت.بنابر این توصیه میشود جهت اخذ نتیجه لازم برای اعطاء وکالت در فرجه متعارف به دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر مراجعه نمایید.