* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر
نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء

علت قانونی تجدید نظر خواهی

علت قانونی تجدید نظر خواهی

علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء

تجدید نظر خواهی بایستی دارای علت قانونی باشد تا امکان توجه به آن فراهم آید به موجب ماده ۳۴۸ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی
ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

و اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌ آن جهت هم رسیدگی می‌ نماید.

نکته بسیار مهم که عموما سبب رد برخی از تجدیدنظر خواهی ها میگردد مفاد ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و آن هم اینکه مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌ نماید.

اما عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌ تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌ دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌ نماید.

در ماده ۳۵۱ آن قانون نیز به رای اصلاحی اشاره شده و چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌ افتادگی در آن‌ قسمت از خواسته که به‌ اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی از حقوق خود دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین میگردد.