* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. دعاوی حمل و نقل کالا | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

دعاوی حمل و نقل کالا

مطالبه حق بیمه کشتی
مطالبه حق بیمه کشتی
مرداد ۲, ۱۳۹۹
خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها
خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها
مرداد ۲, ۱۳۹۹
نمایش همه

دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا

حمل کالا از طریق دریاها جزو کهن ترین صنایع تجاری بین کشورها بوده که به سبب قدمت خود دستخوش تحولات گسترده در تاسیس قوانین بوده است و در مجموع مخلوطی از سنت و مدرنیته میباشد.بدین سبب با توجه براهمیت و تاثیر اقتصادی این صنعت بر اشخاص و کشورهها آگاهی از قوانین و کنوانسیون های مربوطه برا افراد ذی مدخل از اهمین شایانی برخوردار میباشد.در راستای دعاوی حمل و نقل کالا دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر با تخصص ویژه خود در حقوق دریایی این آمادگی را دارد تا در تمامی دعاوی حمل و نقل کالا داخلی و بین المللی از حقوق شما حمایت نماید.

به گفته وکیل دعاوی حمل و نقل کالا ، در ماده ۵۱۳ قانون مدنی در بند ۲ از جمله اقسام عمده عقد اجاره اشخاص را این چنین بیان کرده است که : ( اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا.)
چنانچه مطابق با این ماده از قانون مدنی بپذیریم که اساسأ قرارداد حمل و نقل نوعی قرارداد اجاره است پس در نتیجه در زمره ی عقود معینه به حساب می آید و عقد لازم الاجراست که جزء با اقاله یا فسخ یا علت قانونی قابل انحلال نیست.
اما در ماده ۳۸۷ قانون تجارت ، این چنین بیان شده است که : (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلا استثنا میشود .) مطابق با قوانین ذکر شده و هم چنین با بررسی و تأمل بیشتری در ماده ۳۸۴ قانون تجارت که بیان میدارد: (… متصدی حمل و نقل مال التجاره را موقتأ نزد خود به طور امانت نگه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد …) میتوان دریافت که متصدی حمل و نقل امانت دار مسافر و کالا به حساب می آید و قرار دادن قرارداد حمل و نقل جزء مقررات وکالت از نظر مقنن به این دلیل بوده است که :
اولأ : میبایستی برای جنبه اجرت حمل و نقل ضابطه ای به دست آورد که از این لحاظ قانون مدنی در ماده ۶۷۶ چنین بیان میدارد : ( حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود. و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است )

دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر این امکان را برای شما فراهم میسازد تا از تجربه ی ویژه ی خود در زمینه دعاوی حمل و نقل کالا و مسائل مربوط به آن با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی مربوط به دعاوی حمل و نقل کالا ، با استفاده از مشاوره های تخصصی و قرارداد نویسی در زمینه حمل و نقل با داشتن تجربه های ویژه در خصوص قرارداد نویسی و قبول وکالت توسط وکیل های با سابقه ، به حل مسائل شما بپردازد.