* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. مطالبه خسارات General Average | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات ناشی از تصادم دریایی
مطالبه خسارات ناشی از تصادم دریایی
مرداد ۲, ۱۳۹۹
مطالبه حق بیمه کشتی
مطالبه حق بیمه کشتی
مرداد ۲, ۱۳۹۹
نمایش همه

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average

خسارت همگانی هزینه های فوق العاده و خساراتی است که بطور ارادی و معقول به منظور ایمنی کشتی و بار آن بوجود آمده است.
خسارات مشترک عبارتست از خسارات معقول و متعارفی که مستقیما و بطور ارادی برا احتراز وقوع خسارات شدید تر نظیر حفظ سلامت کشتی ، خدمه ،مسافرین یا کالاهای کشتی صورت میگیرد که این خسارات بایستی زاییده تهدید واقعی بر سلامت کشتی باشد و در واقع ترجیح بد بر بدتر است که در خصوص مطالبه خسارات General Average دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر با تجربه و تخصص خود آماده حمایت حقوقی از شما در حقوق دریایی میباشد.

خسارت مشترک بین افرادی که منافع آنها از خطر مصون مانده و کسانی که متحمل خسارات شده اند به نسبت تقسیم می شود. مالکان کشتی ، صاحبان کالا، مستاجر کشتی و بیمه گران افرادی هستند که خسارت مشترک متحمل می شوند و باید نسبت سهم خود را بپردازند. در باب خسارت مشترک و نحوه محاسبه آن در قانون دریایی ایران مقرره ای پیش بینی نشده است و بنابراین به دعاوی مطالبه خسارات General Average بر اساس قواعد یورک آنتورپ رسیدگی می شود.

برای تحقق مطالبه خسارات General Average شرایط خاصی لازم است:

خسارت مشترک مخصوص حمل و نقل دریایی می باشد؛
کالا و کشتی باید توامان توسط خطر واحدی تهدید گردد؛
در مطالبه خسارات General Average خطر باید واقعی باشد و زائیده توهم نباشد؛
هزینه انجام شده باید هزینه غیر عادی باشد و هزینه های عادی و هزینه هایی که در حالت عادی برای کشتی الزامی است جزء مطالبه خسارات General Average محسوب نمی شود؛
خسارات و هزینه ها باید ارادی و عمدی باشد؛
خسارات و هزینه ها باید معقول و متعارف بوده و متناسب با خطر و منافع حفظ شده باشد؛
خسارت وارده باید مستقیما و از لحاظ منطقی ناشی و مربوط به خسارت مشترک باشد.