* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکالت در امور بیمه | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکالت در امور بیمه

وکالت در امور خانواده
وکالت در امور خانواده
دی ۱۸, ۱۳۹۷
وکالت در موضوع ورشکستگی
وکالت در موضوع ورشکستگی
دی ۱۹, ۱۳۹۷
نمایش همه

وکالت در امور بیمه

وکالت در امور بیمه

وکالت در امور بیمه

جریمه بیمه نکردن کارگر

جریمه بیمه نکردن کارگر

وکالت در امور بیمه

جریمه بیمه نکردن کارگر توسط کارفرما چقدر است؟
در صورت ارسال نکردن لیست بیمه توسط کارفرما دو جریمه مشمول حال او می‌شود.
۱- جریمه عدم تسلیم لیست
۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
جریمه عدم تسلیم لیست:
جریمه عدم تسلیم لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می‌شود.
این وضعیت زمانی روی می‌دهد که: کارفرمایی که لیست ماه یا ماه‌هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد از کل بدهی (حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می‌گیرد.
چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰ درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می‌گردد.
در کارگاه‌های پیمانکاری، بابت ماه‌هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰ درصد جریمه تعلق می‌گیرد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی در جرائم بهره‌مند خواهد شد.
جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می‌گردد.
جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می‌باشد.
در خصوص بدهی‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص مطالبات و تجدیدنظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

وکالت در امور بیمه