* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

اگر شکایت افترا توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود چه مزایایی دارد؟
اگر شکایت افترا توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود چه مزایایی دارد؟
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
استعلامات دادگاه برای فرد معسر
استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده چیست؟
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
نمایش همه

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید

بهتر است بدانید خسارت ناشی از افت قیمت در تعهد شرکت های بیمه نیست و این شرکت ها صرفا خسارت ناشی از تعهدات خود را پرداخت می کننداما میتوان افت قیمت را از مقصر تصادف از طریق دادگاه مطالبه نمود.

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی با غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد. ?طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً(مستقیم و بی واسطه) یا به تسبیب (مسبب و عامل)خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای« تامین دلیل» برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند. ?بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.