وکیل در فرمانیه (دزاشیب)

دفتر مشاوره حقوقی فرمانیه
دفتر مشاوره حقوقی فرمانیه
آبان ۵, ۱۳۹۷
وکیل مجرب در الهیه
وکیل مجرب در الهیه
آبان ۵, ۱۳۹۷
Show all

وکیل در فرمانیه (دزاشیب)

وکیل در فرمانیه (دزاشیب)

وکیل در فرمانیه (دزاشیب)

وکیل انحصار وراثت در فرمانیه – دزاشیب

وکیل انحصار وراثت در فرمانیه – دزاشیب

انسان هرچقدر طولانی درصحنه ی عالم زندگانی کند و به هراندازه ای که به بقای خود امیدوارباشد عاقبت باید با دنیا وداع نماید. مسئله ارث عبارت است ازدانستن این که دارایی وحقوق شخص باید بعدازفوت او به چه کسی برسد آیا ماترک اوباید به اشخاصی منتقل شودکه قانون معین می کند ویا به کسانی که خوداوانتخاب می نماید.