احوال شخصیه

اموال منقول چیست؟ایا دین مالی جزو اموال منقول محسوب میشود؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
ادله اثبات دعوا چه زمانی موضوعیت دارد و چه زمانی طریقت دارد؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
Show all

احوال شخصیه

احوال شخصیه:از قبیل نکاح،طلاق،اهلیت اشخاص،ارث در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند،مجرا خواهد بود.

در خارج از کشور در صورتی دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی اشخاص را حاکم بر احوال شخصی بداند در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است مانند (انگلیس و امریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است. یعنی قانون اقامتگاه ارجع است.

اما در فرانسه با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است در صورتی که زن و شوهر تابعیت مختلف داشته باشند در رابطه ان دو قانون اقامتگاه مشترک حکومت می کند.