ادله اثبات دعوا چه زمانی موضوعیت دارد و چه زمانی طریقت دارد؟

احوال شخصیه
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
تفاوت قسامه با سوگند؟
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
Show all

ادله اثبات دعوا چه زمانی موضوعیت دارد و چه زمانی طریقت دارد؟

ادله اثبات دعوا از جمله اقرا،سند،شهادت،قسامه،سوگند در امور تعزیری طریقت دارد اما در امور حدی موضوعیت دارد یعنی قاضی به استناد ان رای صادر می نماید مگر علم بر خلاف ان داشته باشد.