فقط باهوشا جواب بدند

سهم الارث زن پس از فوت شوهر
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
بر اساس چه مستنداتى مى توان خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه را مطالبه كرد؟
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
Show all

فقط باهوشا جواب بدند

راننده ای با چند مسافر عازم سفر می شود، در میانه راه به دروغ و عملیات متقلبانه وانمود میکند که خودرو خراب شده و پیاده بشید و کمک کنید، پس از پیاده شدن مسافران، حرکت میکند و اموال مسافران را تصاحب میکند، چه جرمی محقق شده است؟

۱-کلاهبرداری ۲-سرقت ۳-خیانت در امانت
۴-اختلاس