چه مشاغلی می توانند در واحد مسکونی مشغول به کار باشند؟

اگر موصی له موصی به را قبل از فوت موصی بپذیرد چه احکامی بر ان جاری میشود؟
دی ۳, ۱۳۹۷
آیا میدانید؟
دی ۳, ۱۳۹۷
Show all

چه مشاغلی می توانند در واحد مسکونی مشغول به کار باشند؟

از دیگر مسائلی که در بخش آپارتمان می توان به آن اشاره کرد این است که آیا مالک یا ساکن آپارتمان می تواند از آپارتمان مسکونی خود به عنوان مطب پزشک، دفتر شرکت ، دفتر وکالت ، دفتر اسناد رسمی و … استفاده کند ؟

زیرا بعضا مشاهده می شود که در ساختمان های مسکونی ، برخی از ساکنان از واحد خود به عنوان مشاغل فوق استفاده می کنند و مالکان دیگر واحدها، به آن معترض هستند.
پاسخ پرسش بالا را در قانون تملک آپارتمان ها یا آیین نامه اجرایی مربوط، نمی توان یافت. چرا که قانون و آیین نامه اجرایی، در این باره ساکت است.

تغییر کاربری ساختمان ها
اصولا در ساختمانی که از نظر شهرداری دارای کاربری مسکونی می باشد ، اشتغال به امر تجارت ممنوع است. لکن این قاعده کلی در قانون شهرداری ها(مصوب ۱۳۳۴) دارای استثناآتی است.

بدین معنی که برخی از مشاغل از نظر قانون مذکور تجاری محسوب نمی شوند. بنابراین، فعالیت افراد در آپارتمانی که دارای کاربری مسکونی است، برای بعضی مشاغل بلامانع است. در این باره تبصره ی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ به تصویب رسیده اعلام می دارد :

“شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمسیون مقرر در تبصره ی ماده ماده صد این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حسب جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

ایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر فنی مهندسی وسیله ی مالک از نظراین قانون، استفاده تجاری محسوب نمی شود “.
همانطور که ملاحظه می شود ، ایجاد دفاتر و فعالیت در مشاغل یاد شده ی بالا از نظر قانون شهرداری ، ایرادی ندارد و سایر مالکان ، نه به استناد قانون تملک آپارتمان ها و نه به استناد قانون شهرداری ، نمی توانند مانع مالکان دفاتر مذکور یا مطب پزشکان باشند. اما دفتر شرکت، تجاری محسوب می شود و از نظر مقررات شهرداری، در اماکن مسکونی دایر کردن دفتر شرکت ممنوع است.
البته این مطلب را نیز باید افزود : چنانچه مشاغل مورد بحث ، برای سایر مالکان ایجاد مزاحمت و یا ممانعت از حق بنماید مثلا مطب پزشکی باعث ازدحام جمعیت کثیری در راهرو و راه پله های مجتمع گردد یا عامل پخش بیماری مسری و عفونی باشد و از این حیث سلامتی و بهداشت شرکای مجموعه را به مخاطره اندازد.

آنان ، به وسیله مدیر مجموعه می توانند با استناد به عمومات قانونی( اعم از حقوقی و جزایی ) اعتراض خود را به دادگاه اعلام تا از سوی دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ شود.