حق العمل کار و آشنایی با مقوله حق‌ العمل‌ کاری در گمرک و تبیین ویژگی‌ های کلی آن

اوراق شناسایی و استفاده از کپی اوراق شناسایی به جای اصل، جرم است
دی ۹, ۱۳۹۷
نکاتی در مورد سر قفلی
دی ۱۰, ۱۳۹۷
Show all

حق العمل کار و آشنایی با مقوله حق‌ العمل‌ کاری در گمرک و تبیین ویژگی‌ های کلی آن

حق العمل کاری : با توجه به رشد و توسعه تجارت خارجی و ایجاد زمینه رقابت بین بازرگانان و نیز لزوم توسعه سطح اشتغال، مقوله حق العمل کاری در گمرک و تبیین ویژگی‌های کلی آن و تشریح اهداف، اهمیت، مزایا، موانع، شرایط و شیوه‌های حق العمل کاری لازم به نظر می‌رسد. اهمیت این موضوع به حدی است که در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مواد ۳۷۶ تا ۳۸۷ بدان اختصاص یافته است و در چارچوب قانونی صدور کارت حق العمل کاری ، تمدید آن و استمرار کار حق العمل کار از وظایف و اختیارات گمرک به شمار می‌رود
« حق‌العمل » در لغت به معنی مزد کار، کارمزد و پولی است که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود. در اصطلاح نیز « حق العمل کار» کسی است که به دستور دیگری معاملاتی انجام می‌دهد و در مقابل آن، اجرت دریافت می‌کند.

حق العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری است، اما اگرحق‌العمل‌کار به نام خود کاری انجام دهد، عنوان وکالت بر او اطلاق نمی‌شود و می‌توان آن را مصداق «نیابت» دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد. این تعریف در ماده ۳۵۷ قانون تجارت آمده است.

کارهایی که انجام می‌دهد
طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت، حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی می‌کند و در مقابل حق‌العملی می‌گیرد. باید توجه داشت که حق‌العمل‌کاری با نمایندگی و وکالت تفاوت زیادی دارد، زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت، نماینده یا وکیل به نام آمر یا موکل خود عمل می‌کند، در صورتی که حق العمل کار اغلب نام آمر خود را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله حق العمل کار نمی‌داند معامله برای کیست، بلکه فقط حق‌العمل‌کار را در مقابل خود می‌شناسد.

حق‌العمل‌کاری عملی است تجارتی و بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت هر قسم حق‌العمل‌کاری را جزء معاملات تجارتی نام برده است. قانون تجارت هیچ‌گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل‌کاری در نظر نگرفته است و هر کسی که اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل‌کاری مبادرت کند. علاوه بر این، هیچ‌گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل‌کاری لازم نیست.