وکیل دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش

دعاوی دریایی
دی ۳۰, ۱۳۹۸
مشاوره حقوقی نیاوران |دفتر وکالت شمال تهران
بهمن ۱, ۱۳۹۸
Show all

وکیل دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش

وکیل دعاوی دریایی دزاشیب - تجریش

وکیل دعاوی دریایی دزاشیب - تجریش

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی (نیاوران – فرمانیه – دزاشیب – تجریش) با توجه به اهمیت حمل ونقل دریایی و اینکه سهم عمده ای از جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده لذا به این جهت مورد توجه حقوقدانان و همین طور کنوانسیون های بین المللی دریایی قرار گرفته است .

وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل دریایی خدمات ذیل را به شما صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل (شرکت های کشتیرانی) به صورت تخصصی ارائه میکند .
-انعقاد قراردادهای بین المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل دریایی (شرکت های کشتیرانی فعال در زمینه حمل و نقل )
-افتخار همکاری با وکلایی که سالهاست در امور وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی حمل و نقل دریایی فعالیت دارند .
-ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل دریایی (نیاوران – فرمانیه – دزاشیب – تجریش)
-در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه ی بین المللی
-در صورتی که دعاوی دریایی منجر به طرح دعوا در دادگاه های صالح گردد ، قبول وکیل و مشاور تخصصی دعاوی دریایی از جانب هریک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه.

وکیل دعاوی دریایی دزاشیب – تجریش

اکنون به توضیح مختصری درباره وکیل دعاوی دریایی  (نیاوران – فرمانیه – دزاشیب – تجریش) ،مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی ، نحوه طرح دعاوی در حمل و نقل دریایی ، بررسی شیوه های حل اختلاف بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل ، مشخص کردن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حمل و نقل دریایی ضزوزی است.