* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکیل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکیل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

وکیل داوری نیاوران
مرداد ۲۲, ۱۳۹۸
بهترین وکیل ایرانی در ترکیه
بهترین وکیل ایرانی در ترکیه
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
نمایش همه

وکیل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

وکیل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

وکیل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

فرایند طلاق ایرانیان مقیم خارج

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.

اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.

طلاق غیابی خارج از کشور به درخواست زوج(مرد)

حق طلاق در اختیار مرد است. لذا اگر مردی دادخواست طلاق غیابی خارج از کشور  بدهد   و زوجه خواه مقیم ایران یا خارج از کشور موافق طلاق نباشد با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق  حق طلاق با مرد است زوج می  تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان یا وکیل مربوط به طلاق دادخواست طلاق  را ثبت نماید و اگر زوجه مقیم خارج از کشور است زوج می تواند به دادگاه محل اقامت خود مراجعه نماید و رأی طلاق غیابی خارج از کشور را به درخواست خود اخذ نماید و سپس طلاق را با دادن دادخواست تنفیذ طلاق، تنفیذ نماید.

طلاق غیابی خارج از کشور به درخواست زوجه(زن)

اگر زوجه مقیم خارج از کشور باشد و مرد خواه مقیم در آن کشورباشد یا نباشد ومخالف با طلاق باشد زوجه می تواند با ارسال وکالت در طلاق برای شخصی در ایران مثلا یک وکیل و با ارائه دلیل طلاق از دادگاه خانواده تقاضای طلاق یکطرفه از جانب زوجه کند. زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رأی دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است و تنفیذ می شود که قوانین ایران رعایت شده باشد.

در غیر این صورت با داشتن رأی دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است بایستی از اول دادخواست طلاق از جانب زوجه در ایران ثبت شود ولی داشتن رأی دادگاه خارجی تنفیذ نشده برای اخذ طلاق در دادگاه های ایران  بسیار موثر است.

دلایلی که با استناد به آن زن می تواند درخواست طلاق غیابی خارج از کشور دهد عبارتنداز:

– هرگاه زوج چهارسال تمام غایبِ مفقودالاثر و مجهول المکان باشد (یعنی غایب باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد) و زوجه می تواند دادخواست طلاق غیابی خارج از کشور را بدهد

– نپرداختن نفقه به مدت شش ماه حتی  اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر وی باشد. ابتدا زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ی نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف مقرره برایش بدون دلیل موجه امتناع ورزد ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

– درست است که حق طلاق برای مرد در نظر گرفته شده است اما زن می‌تواند برای خلاصی از زندگی پرمشقت و تحمل‌ناپذیر درخواست طلاق غیابی خارج از کشور نماید و در صورت اثبات عُسر و حَرَج خود و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه رأی به طلاق صادر می‌کند.