حقوق دریایی

حقوق دریایی

بهمن ۸, ۱۳۹۷
تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی

تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی

  موضوع:تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی از آغاز تاسیس دادگستری وتشکیل سیستم اداری در کشور ایران تبعا ارائه خدمات حقوقی مناسب نیز من جمله ملزومات […]
بهمن ۷, ۱۳۹۷
وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی

وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی نقض تعهدات توسط بیمه گذار و آثار آن: چند نمونه از نقض تعهدات در امر دریانوردی و آثار آن به […]
بهمن ۷, ۱۳۹۷
وکیل دعاوی ترانزیتی دریایی

وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي

وکیل دعاوی حقوقی دریایی عبور ترانزيتي و تفاوت آن با عبور بيضرر در حقوق دریایی عبورترانزيتي  دریایی شامل آزادي كشتيراني و پرواز هواپیما بر فراز تنگهها […]
بهمن ۷, ۱۳۹۷
حقوق دریایی

وکیل دعاوی حقوق دریایی (حقوق دریایی شاخه ی حقوق تجارت)

حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواعد حاکم بر کشتی ­های بازرگانی و حمل و نقل با آن سخن […]