* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. دعاوی حقوقی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال رای ماده ۵۶

ابطال رای ماده ۵۶ ابطال رای ماده ۵۶
مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به پرداخت خسارات قراردادی

الزام به پرداخت خسارات قراردادی الزام به پرداخت خسارات قراردادی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به ایفاء تعهدات

الزام به ایفاء تعهدات الزام به ایفاء تعهدات
مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها

ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به رفع تصرف

الزام به رفع تصرف الزام به رفع تصرف
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به خلع ید

الزام به خلع ید الزام به خلع ید
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به اخذ پایانکار ساختمانی

الزام به اخذ پایانکار ساختمانی الزام به اخذ پایانکار ساختمانی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

دعاوی مالیات بر ارث

دعاوی مالیات بر ارث دعاوی مالیات بر ارث
مرداد ۲, ۱۳۹۹

اخذ گواهی مالیات بر ارث

اخذ گواهی مالیات بر ارث اخذ گواهی مالیات بر ارث
مرداد ۲, ۱۳۹۹

تقاضای الزام بر فروش ماترک

تقاضای الزام بر فروش ماترک تقاضای الزام بر فروش ماترک
مرداد ۲, ۱۳۹۹

تقاضای تقسیم ماترک

تقاضای تقسیم ماترک تقاضای تقسیم ماترک
مرداد ۲, ۱۳۹۹

تقاضای گواهی حصر وراثت

تقاضای گواهی حصر وراثت تقاضای گواهی حصر وراثت
مرداد ۲, ۱۳۹۹

ادعای جعل قرارداد های بانکی

ادعای جعل قرارداد های بانکی ادعای جعل قرارداد های بانکی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام بانک به دریافت سود های قانونی

الزام بانک به دریافت سود های قانونی الزام بانک به دریافت سود های قانونی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

فسخ یا ابطال قرارداد های مخالف بخش نامه های بانک مرکزی

فسخ یا ابطال قرارداد های مخالف بخش نامه های بانک مرکزی فسخ یا ابطال قرارداد های مخالف بخش نامه های بانک مرکزی
مرداد ۲, ۱۳۹۹
تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی

تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی

تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی در حقوق دریایی تنظیم قرارداد های خرید و […]
مرداد ۲, ۱۳۹۹
داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی داوری در اختلافات دریایی عموما رفع اختلافات دریایی با توجه بر عدم تخصص طرفین به داوری در اختلافات دریایی محول میگردد و […]
مرداد ۲, ۱۳۹۹
خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها

خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها

خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها شیوه جبران خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها […]
مرداد ۲, ۱۳۹۹
دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا

دعاوی حمل و نقل کالا دعاوی حمل و نقل کالا حمل کالا از طریق دریاها جزو کهن ترین صنایع تجاری بین کشورها بوده که به سبب […]
مرداد ۲, ۱۳۹۹
مطالبه حق بیمه کشتی

مطالبه حق بیمه کشتی

مطالبه حق بیمه کشتی مطالبه حق بیمه کشتی شرکتهای بیمه ای بر خلاف انتظار و آنچه در ذهن خود تصور مینماییم همیشه مسئولیت پرداخت حق بیمه […]
مرداد ۲, ۱۳۹۹
مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average

مطالبه خسارات General Average مطالبه خسارات General Average خسارت همگانی هزینه های فوق العاده و خساراتی است که بطور ارادی و معقول به منظور ایمنی کشتی […]