* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. دعاوی حقوق املاک و اراضی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

دعاوی حقوق املاک و اراضی

دعاوی حقوق املاک و اراضی

مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال رای ماده ۵۶

ابطال رای ماده ۵۶ ابطال رای ماده ۵۶
مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری ابطال رای موات کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به پرداخت خسارات قراردادی

الزام به پرداخت خسارات قراردادی الزام به پرداخت خسارات قراردادی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به ایفاء تعهدات

الزام به ایفاء تعهدات الزام به ایفاء تعهدات
مرداد ۲, ۱۳۹۹

ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها

ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها ابطال یا فسخ قراردادها یا بیع نامه ها
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به رفع تصرف

الزام به رفع تصرف الزام به رفع تصرف
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به خلع ید

الزام به خلع ید الزام به خلع ید
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی الزام به تقسیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به اخذ پایانکار ساختمانی

الزام به اخذ پایانکار ساختمانی الزام به اخذ پایانکار ساختمانی
مرداد ۲, ۱۳۹۹

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی