Education

وکیل دعاوی شهرداری


وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری و شهرداری از جمله نهادهایی است که از تولد لغایت فوت افراد دارای وظایف خاصی بوده به همین جهت طبق قانون قدرت فزاینده ای را در اختیار دارد.. بنابر آمار موجود شهرداری دارای 372 وظیفه میباشد که همگی حاصل از قوانین متعدد مصوب در آن خصوص میباشد .به همین دلیل هر فرد ممکن است در طول دوران زندگی دچار اختلاف با شهرداری شده و این قضیه من جمله دعاوی شهرداری و وکیل دعاوی شهرداری تلقی گردد .در وکیل دعاوی شهرداری عمده اختلافات بر اساس آراء صادره از كمیسیون های مربوطه میباشد.

فرضا وکیل دعاوی شهرداری کمیسیون ماده 5 كه مربوط به شورای عالی شهرسازی ومعماری است عمدتا در دعاوی ساختمانی رای صادر مینماید.یا در کمیسیون ماده 77 كه مربوط به حل اختلاف در زمینه عوارض فی مابین مردم و شهرداری میباشد ازهار نظر مینماید.همچنین وکیل دعاوی شهرداری کمیسیون ماده 99 در رابطه با ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها اقدام مینماید و کمیسیون ماده 100 نیز كه پر اهمیت ترین و به عنوان پر كارترین كمیسیون در دعاوی شهرداری نسبت به موضوع تخلفات ساختمانی رسیدگی مینماید من جمله عمده موارد مرتبط با وکیل دعاوی شهرداری قلمداد میگردد .که هر چند آراء این کمیسیون ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد و نیازمند بررسی دقیق میباشد ، اساسا دعاوی شهرداری به موارد فوق الذکر مربوط میباشد اما بعضا تخلفات شهرداری موجب وکیل دعاوی شهرداری از طریق کیفری در محاکم کیفری (درجرایم) ودعاوی شهرداری از جنبه حقوقی (در موارد مدنی ) نیز شامل میگردد و نیاز به بررسی كامل مدارك مستندات و جمع آوری ادله اثباتی دارد. در مجموع دعاوی شهرداری ممكن است طی دعاوی قراردادی همچون مكالبات پیمانكاران از شهرداری، دعاوی ساختمانی همچون كمیسیون ماده 100 یا الزام به صدور پروانه و كاربری ملك،دعاوی عوارض ماده 77، یا دعاوی تصرف و مكالبه بهاء ملك گردد و این موضوعات متنوع و متعدد به جهت پیچیدگی های خاص حقوقی ،کیفری،قضایی نیازمند بر خورداری از وکیل مطلع از دعاوی شهرداری میباشد و این مهم در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر بهترین وکیل دعاوی شهرداری گروه حقوقی پرشیا به سهولت مرتفع میگردد.

وکیل دعاوی شهرداری