آیا می دانید شنود و استراق سمع جرم است؟

دی ۳۰, ۱۳۹۷
آیا می دانید استراق سمع جرم است؟

آیا می دانید شنود و استراق سمع جرم است؟

آیا می دانید شنود و استراق سمع جرم است؟ شنود و استراق سمع  شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب به […]