افترا چه جرمی است و انواع آن؟

دی ۲۴, ۱۳۹۷
افترا چه جرمی است

افترا چه جرمی است و انواع آن؟

  در ابتدا باید بدانید که افترا به معنی تهمت زدن به شخص است و اینکه فردی را مجرم معرفی کنیم در حالیکه مدرک معتبری برای […]