حقوق دریایی

بهمن ۷, ۱۳۹۷
حقوق دریایی

وکیل دعاوی حقوق دریایی (حقوق دریایی شاخه ی حقوق تجارت)

حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواعد حاکم بر کشتی ­های بازرگانی و حمل و نقل با آن سخن […]