حکم غیابی

دی ۱۶, ۱۳۹۷
حکم غیابی

وکیل در اخذ حکم غیابی

وکیل در اخذ حکم غیابی همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است […]