قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

دی ۱۲, ۱۳۹۷
قیم از انجام چه معاملاتی منع شده است

انجام معاملات محجور با نظارت وکیل پایه یک دادگستری تهران

انجام معاملات محجور با نظارت وکیل پایه یک دادگستری تهران قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله […]