نکات قرارداد با وکیل طرف معامله

دی ۱۵, ۱۳۹۷
نکات قرارداد با وکیل طرف معامله

نکات قرارداد با وکیل طرف معامله :

نکات قرارداد با وکیل طرف معامله : ۱/ سند وکالتنامه : وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی. ۲/ اعتبار فعلی وکالتنامه : آیا […]