Search
Close this search box.
دعاوی مشتری علیه بانک

دعاوی مشتری علیه بانک

امتیاز دهید post
آنچه در این مطلب می‌خوانید

دعاوی مشتری علیه بانک

در یک سری دعاوی مشتری می تواند علیه بانک طرح دعوا کند. یکی از این دعاوی، دعوای فک رهن می باشد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که با وجود بازپرداخت وام از سوی مشتری بانک به دلایل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسارت مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنی خودداری می کند در این صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی حق در طرح دعوا می‌باشد می توانند دادخواست فک رهن و مطالبه هزینه خسارت مدت عدم آزادسازی رهن را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع دعوا، دعاوی را تقدیم کنند.

از دعاوی دیگر مشتری علیه بانک دعوای الزام به ارائه مفاصای وام است. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مشتری معتقد است حساب های بانکی برای محاسبه وام و سود آن مطابق قوانین و مقررات بانکی نبوده یا متضمن اشتباه می باشد و بانک نیز حاضر به ارائه اسناد و مدارک در خصوص این دعاوی نیست. لاجرم مشتری برای مشخص شدن میزان وام و سود آن و همچنین میزان مبلغ پرداختی دست به دامان محاکم قضایی می‌شود.

یکی دیگر از دعاوی مشتری علیه بانک دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی می باشد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که به هر دلیل قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت مشتری می تواند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت بانک مراجعه و طرح دعاوی مبنی بر دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید.

از دیگر دعاوی که مشتری می تواند علیه بانک اعلام کند، دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد است. این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح می‌شود که بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانه ای از استرداد این اسناد امانی شانه خالی می‌کند. این دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضمین وام  یا هر نوع قرارداد دیگری مطرح می شود و خواهان باید هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی برای آن پرداخت کند.

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!