مشاوره حقوقی در مرحله تجدیدنظر

مشاوره حقوقی در مرحله تجدیدنظر

آنچه در این مطلب می‌خوانید

مشاوره حقوقی در مرحله تجدیدنظر

تجدیدنظر یا پژوهش یکی از طرق عادی شکایت از آراء  است، که اصطلاحاً به دوباره قضاوت کردن امری اطلاق می‌گردد که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. به عبارتی دیگر در این مرحله عملکرد قاضی مرحله نخستین مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این طریق، طریقی اصلاحی تلقی می‌گردد و از حیث سلسله مراتب قضایی، مرجع تجدیدنظر، مرجعی «عالی» محسوب می‌گردد. باتوجه به اینکه اکثر افراد ، اطلاعات جامع و کامل در زمینه مسائل حقوقی ندارند و با در نظر گرفتن اهمیت مرحله تجدید نظرخواهی که به نوعی آخرین مرحله دادرسی به شمار می رود شایسته است کلیه اقدامات قضایی اعم از تقدیم دادخواست تجدید نظر ، نگارش لایحه ، شرکت در جلسه رسیدگی و … توسط مشاوره و وکیل تجدیدنظر متخصص صورت گیرد.

قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد می توانید با مشاوره گرفتن از وکیل متخصص درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم دادگاه کنید:
‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا
ج – قرار سقوط دعوا
‌د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا

درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود ‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي و تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد. که با کمک گرفتن از مشاوره حقوقی متخصص می توانید از این حیث آگاه شوید.

چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد ، دادگاه يادشده باتوجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد ، البته این موضوع مانع از تجدیدنظر خواهی نخواهد بود و تجدیدنظر خواه می بایست شخصاً و یا توسط مشاوره با وکیل خود و در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی بنماید.

مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است و هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وارث شروع‌مي‌شود .

اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌ جديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به‌واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به‌كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي‌گردد.

در دادخواست بايد نكات زير توسط مشاوره حقوقی یا وکیل قيد شود:
1- نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را از طریق مشاوره با وكيل داده باشد
2-نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده
3-حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است ( با مشاوره و صلاح دید وکیل)
4-دادگاه صادركننده رأي
5-تاريخ ابلاغ رأي
6-دلايل تجديد نظر خواهی بررسی شده توسط وکیل و مشاوره حقوقی متخصص
هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.

در صورت داشتن سوال می توانید با مشاوره گرفتن از وکلای حقوقی متخصص ما به صورت تلفنی یا حضوری در ارتباط باشید.