Search
Close this search box.
مطالبه دموراژ (معطلی کشتی)

مطالبه دموراژ (معطلی کشتی)

امتیاز دهید post
آنچه در این مطلب می‌خوانید

مطالبه دموراژ (معطلی کشتی)

مطالبه دموراژ (معطلی کشتی)

در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژه­ایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی نه تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل انتظار از فعالیت کشتی خواهد بود، بلکه با توجه به هزینه­­ های جاری و روزانه کشتی که شامل حقوق کارکنان کشتی، هزینه­ های سوخت، بیمه کشتی،خواروبار، هزینه توقف در بندر تخلیه و….،می­شود.از این رو برای جلوگیری از تحمیل هزینه­ های فوق اغلب در قراردادهای اجاره سفری کشتی(voyage charter)که مرحله بارگیری و تخلیه توسط اجاره کننده و یا اشخاصی که مسئولیتشان متوجه اوست، انجام می­شود. مالکان از قدیم­الایام بر این بوده­اند که با درج شروط صریح و ضمنی تقسیم ریسک معطلی کشتی و تعیین مدت زمان اختصاص یافته به عملیات بارگیری و تخلیه (laytime) از تأخیر کشتی در طول عملیات خودداری ­کند، در بارنامه های دریایی (Bill of loading) نیز شرط مطالبه دموراژ (معطلی کشتی) درج می­گردد. بدین ترتیب با تحقق تأخیر کشتی در پی نقص از جانب اجاره­کننده و عدم انجام عملیات کالا پیش از سپری شدن لی­تام، مالک کشتی مستحق مطالبه خسارت می­باشد.عنوان این خسارت دموراژ(demurrage)می­باشد.

در قوانین ایران در تعریف دموراژ در ماده6 مقرر می­دارد: «خسارت تأخیر یا جریمه روزانه(DEMURRAGE) عبارت است از مبلغی معین و توافق شده که به سبب معطلی کشتی مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری بر اساس قرارداد اجاره و الحاقیه­ های مربوط محاسبه و به مالک کشتی و یا نمایندگی قانونی وی پرداخت می­شود».بنابراین مطالبه دموراژ (معطلی کشتی) خارج از زمان مقرر در قرارداد یا عرف و رویه بین­ المللی تحت عنوان دموراژ مورد شناسایی شده است.مطلب دیگری که در ارتباط با دموراژ مطرح می­شود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه دموراژ (معطلی کشتی) می­باشد.

در تجارت دریایی عنصر زمان، همواره از اهمیت ویژه ای نزد مالکان کشتی برخوردار بوده است. چرا که مطالبه دموراژ (معطلی کشتی) نه تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل انتظار از فعالیت کشتی خواهد شد بلکه، با توجه به هزینه های جاری و روزانۀ کشتی شامل حقوق خدمه، هزینۀ بیمه، سوخت، خوار و بار و … که فارغ از وضعیت بازرگانی کشتی، متوجه مالکان می باشد، خسارات بسیاری را سبب می شود. از این روست که در قرارداد های اجارۀ کشتی سفری، که مرحلۀ بارگیری و تخلیۀ کالا توسط اجارۀ کننده و یا اشخاصی که مسؤلیتشان متوجه اوست، انجام می شود، مالکان از دیرباز کوشیده اند تا با درج شروط قراردادی، ضمن تقسیم ریسک معطلی کشتی و تعیین مدت زمان اختصاص یافته به عملیات بارگیری و تخلیه، از تأخیر کشتی در طول این عملیات اجتناب نمایند. به این ترتیب با تحقق تأخیر کشتی در پی نقض عهد اجاره کننده و عدم اتمام عملیات کالا پیش از سپری شدن مهلت مقرر، مالکان مستحق دریافت خسارت می گردند. حال اگر طرفین به موجب قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ مشخصی بابت تأخیر توافق نموده باشند، مالکان مستحق دریافت ابن مبلغ تحت عنوان مطالبه دموراژ (معطلی کشتی) خواهند بود.
خسارت تأخیر در بارگیری و یا تخلیه (دموراژ) مبلغی است که مستأجر کشتی به خاطر تأخیری که در مهلت های مجاز بارگیری و تخلیه و یا لِی تایم (Lay time) به وجود آمده و موجب معطلی کشتی شده باید طبق قرارداد بپردازد، این خسارت در واقع ضمانت اجرایی جهت مهلت های مذکور می باشد چرا که به ازای هر روز دیرکرد، کشتی درآمد زایی خود را از دست می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!