وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور

وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور

وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق ایرانیان در خارج از کشور

شرایط ازدواج ایرانیان در خارج از ایران چگونه است؟

وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال ، حوزه‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور های خارجه به منزله دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق بوده و وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور با اخذ مدارک لازم نسبت وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور به ثبت اين دو واقعه در دفاتر مربوطه و همچنین شناسنامه‌های زن و شوهر ، وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور اقدام خواهند كرد.

مدارک لازم برای ثبت ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران

۱ـ تقاضانامه کتبی زوجین مبنی بر ثبت ازدواج آنها و درج آدرس و شماره تلفن

۲-اصل شناسنامه زن و شوهر

۳-گواهی ثبت ازدواج محلی صادره از مراجع ذیربط

۴-گواهی کتبی انجام عقد شرعی

۵-گواهی بهداشتی زوجین  انجام آزمایشات مربوط به ازدواج، تالاسمی، هپاتیت و ایدز

۶-اجازه نامه قانونی ولی زوجه (پدر) در صورتیکه برای بار اول ازدواج می‌کند، ضمنا در صورت فوت ولی، ارائه گواهی فوت الزامی است

۷-گواهی تجرد زن و شوهر (در صورتی که شناسنامه آنان المثنی باشد)

۸- هشت قطعه عکس (تمام رخ، بدون عینک و کلاه و رعایت شعائر اسلامی)

۹- وکیل ازدواج ایرانیان خارج از کشور در صورت درج طلاق در شناسنامه هریک از زوجین ارائه تصویر طلاقنامه

۱۰- پرداخت هزینه وکیل طلاق توافقی ایرانیان خارج از کشور طبق تعرفه مربوطه