Search
Close this search box.
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی | وکیل ایرانی در ترکیه

1/5 - (1 امتیاز)
آنچه در این مطلب می‌خوانید

ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه

وکیل ایرانی در ترکیه توضیح میدهد: هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». این اجازه پروانه زناشویی نامیده می شود. قاعده مندرج در ماده ۱۰۶۰ از یک سو دارای جنبه سیاسی است و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوی دیگر برای حمایت از زن است. قانونگذار از این طریق، زن را به دقت و تعمق بیشتر در ازدواج با بیگانگان وا می دارد؛ وانگهی در صورتی پروانه زناشویی صادر می شود که وجود پاره ای شرایط که از نظر مصلحت زن مقرر
شده است محرز باشد.(۱) مقام صالح برای صدور پروانه مذکور وزارت کشور است که می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند (مواد ۱ و ۴ آئین نامه).

ضمانت اجراء به بیان وکیل ایرانی در ترکیه

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، هر خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تعزیری از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. البته زن نیز در صورتی که طبق مقررات معاون جرم محسوب شود، مجازات خواهد شد.
این مجازات کیفری ازدواج با زن ایرانی بدون تحصیل اجازه دولت است. اما از نظر مدنی، با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، می توان گفت ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهر آن را امری جدا از شرایط و موانع نکاح دانسته است و از اینرو با بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد مقرر داشته است که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است، یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی شرایط نکاح موجود و مانع مفقود باشد، زن برای ازدواج با بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!