دعاوی اعتبار وصیت متوفی

دعاوی اعتبار وصیت متوفی

امتیاز دهید post
آنچه در این مطلب می‌خوانید

دعاوی اعتبار وصیت متوفی

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن‌ها دست نیافته باشد.

به همین دلیل، در اسلام عملی پیش بینی شده است که به موجب آن، یک فرد بتواند امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوتش سامان دهد. به این عمل وصیت گفته می شود که البته در دین اسلام نیز به آن تاکید فراوانی شده است. لذا آشنایی با وصیت و وصیت کردن و شرایط صحت وصیت موضوعات مهمی هستند که همه افراد بایستی نسبت به آن اطلاعاتی داشته باشند. متوفی قبل از فوت می تواند در وصیت نامه تعیین کند که اموالش پس از موت به چه کسانی و به چه میزانی برسد.

ارث یا ماترک به مال یا اموالی اطلاق می‏شود که پس از مرگ متوفی از وی باقی می‏ماند، در حقوق ایران، ماترک  به نسب (پیوند خونی) یا سبب (پیوند ناشی از ازدواج) به ارث می‏رسند.  گواهی انحصار وراثت به معنای مشخص کردن افرادی است که در ترکه با یکدیگر سهیم هستند، صدور این گواهی احتیاج به وجود مدارکی دارد که از جمله آن مدارک شخصی و هویتی افراد ورثه و افراد ذینفع در ورثه است، یکی از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح می‏شود، هنگامی است که یکی از ورثه به هر دلیل مداراک هویتی خود را در اختیار متقاضی صدور گواهی انحصار ورثه قرار نمی‏دهد.

از دعاوی مربوط به ارث دعاوی است که در خصوص اعتبار وصیت متوفی مطرح می‏شود، به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ورثه متوفی با ارائه مدارکی اعم از عدم صحت قوای عقلیه متوفی و یا مدارک مربوط به جعل سند وصیت، دعاوی ابطال وصیت نامه را مطرح می‏کنند و از طرف دیگر  ممکن است تعدادی از ورثه سعی در اثبات وصیت شفاهی متوفی را داشته باشند. یکی دیگر از دعاوی حقوقی که در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت مطرح می‏شود، دعاوی اثبات زوجیت است که سوی زوج یا زوجه دائم متوفی مطرح خواهد شد.

قبل از تقسیم ماترک میان وراث باید کلیه دیون متوفی چه در وصیت نامه چه خارج وصیت نامه پرداخت شود و پس از آن، وصیت‏های متوفی اجرا گردد، پس از طی این مراحل است که وراث می‏توانند با ارائه گواهی انحصار وراثت سهم الارث خود را از اموال متوفی تصاحب کنند، حال اگر موصی له (شخص یا اشخاصی که نفع آنها وصیت شده است) از قبول یا رد ارث خودداری کنند، ورثه می‏توانند با طرح دعاوی الزام به قبول یا رد ارث ایشان را مجبور به تعیین تکلیف در خصوص ارث بنمایند.

یکی دیگر از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح می‏شود دعوای اثبات یا رد نسب است، بسیار دیده شده است که پس از فوت اشخاص متنفذ و متمول، افرادی با ادعای اینکه فرزند این اشخاص می‏باشند سعی در احقاق سهم الارث دارند، رد یا اثبات نسب این افراد تعیین کننده تکلیف ادعای ایشان در این خصوص است. دعاوی مذکور از جمله دعاوی است که در رابطه با ارث و ماترک متوفی مطرح می‏شود.

 

 

09121406834

10دقیقه مشاوره حقوقی رایگان!